5 results for month: 05/2019


Kvarnholmens dag firas i augusti

Många har undrat, och nu kan vi berätta! I år firar vi Kvarnholmens dag lördagen den 24 augusti. Programmet kommer att innehålla både nyheter och några favoriter i repris. Mer om programmet för dagen kommer längre fram, men boka datumet i din kalender redan nu!

Det händer nu på Norra kajen

Pålningen på Kvarnholmens norra kaj är klar. Nu ska pålarna förankras i den befintliga kajen. Det görs etappvis under resten av året. Först schaktas marken upp ungefär en meter ner. För att komma åt armeringen i den befintliga kajen vattenbilas betongen. De nya pålarna fästs med armeringsjärn och gjuts fast i kajen. Betongen ska sedan härdas i ett par veckor, innan vägen schaktas igen och man kan börja återställa gatstenen. Arbete i fyra etapper För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har arbetet delats upp i etapper. I den första etappen, längst österut, pågår redan förstärkningsarbetet. Där kommer ...

Det händer nu med Havrekvarnen

Vi arbetar fortfarande med att förbereda återuppbyggnaden av Havrekvarnen. Just nu pågår projektering och planering av byggarbetena. I väntan på att vi fått ett investeringsbeslut från Kuabs ägarbolag och kan fortsätta med resterande rivning och återuppbyggnad, så kommer området kring Havrekvarnen att förbättras. Vi kommer att sätta upp vepor över delar av fasaden, snygga till ytan framför och sätta upp nya plank och staket. Trafiksituationen runt korsningen Kvarngränd/Kvarnholmsvägen ska förbättras med tydligare avgränsningar och skyltning, så att den blir säkrare och tydligare för alla. Åtgärderna ska genomföras i ...

Premiär för årets guidade turer

Passa på att lära dig mer om Kvarnholmens historia! Nu på lördag den 18 maj klockan 11 är det dags för årets första guidade tur på Kvarnholmen. Under turen berättar en av våra Stockholmsguider Eva Harrysson och Eva Palmqvist om historien, människorna och byggnaderna, och visar intressanta platser och utsiktspunkter.  Turen är gratis, men du behöver anmäla dig i förväg. Det gör du här på vår webb. Det finns fortfarande några platser kvar på turen nu på lördag, och fler datum under våren och sommaren att välja på. Välkommen!

Vägen genom Bageriet har öppnat

Nu har gångvägen genom Bagerietlängan och trappan ner mot Coop och Kvarnholmsvägen öppnad. Den som ska gå mellan Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen behöver alltså inte längre gå runt hela Bageriet för att komma till andra sidan kvarteret. På gaveln mot Coop finns nya cykelställ, och nya buskar är planterade längs gångvägen.