Det händer nu med Havrekvarnen

Vi arbetar fortfarande med att förbereda återuppbyggnaden av Havrekvarnen. Just nu pågår projektering och planering av byggarbetena. I väntan på att vi fått ett investeringsbeslut från Kuabs ägarbolag och kan fortsätta med resterande rivning och återuppbyggnad, så kommer området kring Havrekvarnen att förbättras.

Vi kommer att sätta upp vepor över delar av fasaden, snygga till ytan framför och sätta upp nya plank och staket. Trafiksituationen runt korsningen Kvarngränd/Kvarnholmsvägen ska förbättras med tydligare avgränsningar och skyltning, så att den blir säkrare och tydligare för alla. Åtgärderna ska genomföras i maj och juni.

Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad och ska byggas upp igen, till en kopia av hur den såg ut när den var ny 1928.