Det händer nu på Norra kajen

Pålningen på Kvarnholmens norra kaj är klar. Nu ska pålarna förankras i den befintliga kajen. Det görs etappvis under resten av året.
Först schaktas marken upp ungefär en meter ner. För att komma åt armeringen i den befintliga kajen vattenbilas betongen. De nya pålarna fästs med armeringsjärn och gjuts fast i kajen. Betongen ska sedan härdas i ett par veckor, innan vägen schaktas igen och man kan börja återställa gatstenen.

Arbete i fyra etapper

För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har arbetet delats upp i etapper. I den första etappen, längst österut, pågår redan förstärkningsarbetet. Där kommer gatstenen att återställas under augusti. Den sista etappen ska bli klar under januari nästa år, och de sista arbetena med återställning på kajen under februari.

Delar av kajen öppnas igen

Nu till helgen den 18-19 maj öppnas en första mindre del av kajen, närmast båtbryggan. Hela gångvägen längs kajen ska samtidigt sopas. Fler delar av kajen öppnas sedan successivt där arbete inte pågår, så snart det är möjligt av säkerhetsskäl.

Dykare gjuter under vatten i höst

Kajens skydd mot is och korrosion ska också förstärkas vid och under vattenytan.  Det kommer att utföras av dykare mellan september och december i år. Dykarna ska arbeta från en pråm, och framkomligheten på kajen kommer inte att påverkas i någon större utsträckning.

Har du frågor om arbetet med Norra kajen?
Kontakta Kuab:s byggledare Ulf Karlsson, mejl: ulf.karlsson@rodatraden.se