Norra kajen under början av juni

Måndag den 3 juni blir vattenbilningen i etapp 1 på Norra kajen klar och flyttar sedan vidare till etapp 2 (se bild). I etapp 1 fortsätter förstärkningen av kajen under juni med betongarbeten. Ytskiktet med gatsten börjar återställas i augusti, men innan semestern i juli kommer så mycket som möjligt av den delen av kajen att städas och göras tillgänglig för fotgängare och solbadare.

Vattenbildningen flyttar
Vattenbilningen fortsätter i etapp 2, och beräknas pågå omkring två veckor. Man vattenbilar för att ta fram armeringen i den befintliga kajen där de nya förstärkningspålarna ska förankras.
För att skydda från störande ljud och vattenstänk hägnas arbetsområdet in med mattor på staketen. Av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelvägen längs vattnet av när arbetet pågår, men den öppnas på kvällar och under helger.

Asfalt mot dammet
För att minska dammspridning från passerande bilar kommer Mjölnarvägen att tillfälligt asfalteras längs etapp 4 och en del av etapp 3. Det arbetet är planerat till den 10 juni.
Här hittar du mer information om hur renoveringen av kajen går till.

Har du frågor om arbetet med Norra kajen?
Kontakta Kuab:s byggledare Ulf Karlsson, mejl: ulf.karlsson@rodatraden.se