Så fortsätter arbetet på Norra kajen

För att hålla tiden med störande arbete på Norra kajen så kort som möjligt kommer två pålkranar nu att börja arbeta parallellt längs den sträcka som är kvar att påla.

Samtliga platser för besöksparkering på kajen är avstängda från tisdag den 23 april. P-platserna för rörelsehindrade, som kräver tillstånd, har flyttats tillfälligt till andra sidan av vägen. Besökare med bil hänvisas till Spisbrödsgaraget, där det finns gott om platser.

Mjölnarvägen dras tillfälligt om närmare Qvarnen Tre Kronor. Närmast fasaden blir en passage för gående, som får avspärrningar mot bilarna.

Gång- och cykelvägen längs kajkanten öppnas igen på den första etappen längst österut där pålningen är klar. Delar av gång- och cykelvägen längs resten av kajen kommer att stängas av tillfälligt där pålning pågår, men annars hållas öppen.

Fortsatt arbete i etapper

Vi räknar med att pålningen längs hela sträckan ska bli klar i mitten av maj. Sedan fortsätter arbetet med att förankra pålarna i den befintliga kajen. Det startar i slutet av april i etapp 1, längst österut. Arbetet fortsätter sedan västerut etappvis (se bild ovan). Då grävs en del av vägen upp, pålarna förankras i kajkonstruktionen, och vägen schaktas sedan igen. Genom indelningen i etapper undviker vi att hela kajen är uppgrävd samtidigt.

Där gatstenen är borttagen kommer entreprenören att vattna marken, för att minska dammet från passerande bilar.

Vi planerar för att den fjärde och sista etappen, närmast bryggan och hissen, ska vara klar och vägen helt återställd i början av januari nästa år.

Har du frågor om arbetet med renoveringen av Norra kajen?
Kontakta Kuab:s byggledare Ulf Karlsson, mejl: ulf.karlsson@rodatraden.se