42 results for tag: bygginformation


Norra kajen under början av juni

Måndag den 3 juni blir vattenbilningen i etapp 1 på Norra kajen klar och flyttar sedan vidare till etapp 2 (se bild). I etapp 1 fortsätter förstärkningen av kajen under juni med betongarbeten. Ytskiktet med gatsten börjar återställas i augusti, men innan semestern i juli kommer så mycket som möjligt av den delen av kajen att städas och göras tillgänglig för fotgängare och solbadare. Vattenbildningen flyttar Vattenbilningen fortsätter i etapp 2, och beräknas pågå omkring två veckor. Man vattenbilar för att ta fram armeringen i den befintliga kajen där de nya förstärkningspålarna ska förankras. För att skydda från ...

Det händer nu på Norra kajen

Pålningen på Kvarnholmens norra kaj är klar. Nu ska pålarna förankras i den befintliga kajen. Det görs etappvis under resten av året. Först schaktas marken upp ungefär en meter ner. För att komma åt armeringen i den befintliga kajen vattenbilas betongen. De nya pålarna fästs med armeringsjärn och gjuts fast i kajen. Betongen ska sedan härdas i ett par veckor, innan vägen schaktas igen och man kan börja återställa gatstenen. Arbete i fyra etapper För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har arbetet delats upp i etapper. I den första etappen, längst österut, pågår redan förstärkningsarbetet. Där kommer ...

Det händer nu med Havrekvarnen

Vi arbetar fortfarande med att förbereda återuppbyggnaden av Havrekvarnen. Just nu pågår projektering och planering av byggarbetena. I väntan på att vi fått ett investeringsbeslut från Kuabs ägarbolag och kan fortsätta med resterande rivning och återuppbyggnad, så kommer området kring Havrekvarnen att förbättras. Vi kommer att sätta upp vepor över delar av fasaden, snygga till ytan framför och sätta upp nya plank och staket. Trafiksituationen runt korsningen Kvarngränd/Kvarnholmsvägen ska förbättras med tydligare avgränsningar och skyltning, så att den blir säkrare och tydligare för alla. Åtgärderna ska genomföras i ...

Sprängningar för nya skolan startar

Den 2 maj räknar nu man med att sprängningarna för den nya skolan och idrottshallen ska starta, något senare än vad som sagts tidigare. Det är Kvaliténa som ska bygga skola och idrottshall åt Ebba Braheskolan, på ytan mellan Stockholm Lighthouse och Disponentvillan. Förvarning om sprängning Signalerna före och efter en sprängning kan ibland vara svåra att höra inomhus, och vi vill påminna om att du kan få en förvarning inför varje sprängning på Kvarnholmen genom att anmäla dig till vår sms- och mejltjänst. För att delta skickar du ett mejl med ditt mobilnummer eller din mejladress till avisering@kmpkonsult.se. Skriv ...

Så fortsätter arbetet på Norra kajen

För att hålla tiden med störande arbete på Norra kajen så kort som möjligt kommer två pålkranar nu att börja arbeta parallellt längs den sträcka som är kvar att påla. Samtliga platser för besöksparkering på kajen är avstängda från tisdag den 23 april. P-platserna för rörelsehindrade, som kräver tillstånd, har flyttats tillfälligt till andra sidan av vägen. Besökare med bil hänvisas till Spisbrödsgaraget, där det finns gott om platser. Mjölnarvägen dras tillfälligt om närmare Qvarnen Tre Kronor. Närmast fasaden blir en passage för gående, som får avspärrningar mot bilarna. Gång- och cykelvägen längs ...

Två körfält på väg vid bron

Nu pågår de sista arbetena med att återställa vägen vid Svindersviksbrons fäste efter miljöprojektet som pågått i området. Vid några tidpunkter under veckan kan det vara lite extra trångt att passera under vissa arbetsmoment, så ta det lite extra försiktigt längs Kvarnholmsvägen. Vi räknar med att vägen ska vara asfalterad så att två körfält kan öppnas nu på fredag den 5 april.

Kvällsarbete vid Kajplats-bygget

Nästa vecka kommer ännu en lyftkran att monteras vid bygget av Kajplats Kvarnholmen, JM:s projekt vid Mjölnarvägen. Man börjar på måndag den 25 mars. Kranen monteras mellan klockan 15-19, så arbete kommer att pågå lite längre än vanligt på kvällarna tills kranen är på plats.