6 results for tag: Havrekvarnen


Det händer nu med Havrekvarnen

Vi arbetar fortfarande med att förbereda återuppbyggnaden av Havrekvarnen. Just nu pågår projektering och planering av byggarbetena. I väntan på att vi fått ett investeringsbeslut från Kuabs ägarbolag och kan fortsätta med resterande rivning och återuppbyggnad, så kommer området kring Havrekvarnen att förbättras. Vi kommer att sätta upp vepor över delar av fasaden, snygga till ytan framför och sätta upp nya plank och staket. Trafiksituationen runt korsningen Kvarngränd/Kvarnholmsvägen ska förbättras med tydligare avgränsningar och skyltning, så att den blir säkrare och tydligare för alla. Åtgärderna ska genomföras i ...

Rivningen av Havrekvarnen tar paus

Rivningen av Havrekvarnen har tagit en paus över sommaren. Av säkerhetsskäl har arbetet tagit längre tid än vi räknat med från början, och kommer inte att bli färdigt innan midsommar. För att inte störa boende och andra mer än nödvändigt med damm och buller under sommaren väljer vi därför att ta en paus i arbetet. Vi kommer att återställa Kvarngränd och Kvarnholmsvägen så att det blir två körfält förbi Havrekvarnen under tiden som arbetet är pausat. Rivningen kommer att fortsätta igen i höst. Har du frågor om arbetet med Havrekvarnen? Kontakta då Catharina Wängberg, mejl:catharina.wangberg@jm.se. Vill du ...

Tillfälligt smalare väg vid Havrekvarnen

Från måndag den 7 maj till och med onsdag den 9 maj kommer ett körfält att vara avstängt på Kvarnholmsvägen utanför Havrekvarnen. Avstängningen görs av säkerhetsskäl under tiden som den sidan av Havrekvarnen rivs. Eftersom sträckan är kort används inget trafikljus. Du som kör bil på Kvarnholmsvägen, ta det extra lugnt, se dig för och lämna företräde åt mötande trafik. Så snart rivningen av väggen mot gatan är klar kommer körfältet att öppnas igen.  

Dimma över Kvarngränd

Då och då kommer en dimma att lägga sig över Kvarngränd. Det är vattenånga som kommer från rivningen av Havrekvarnen. För att minska spridningen av damm från rivningsarbetet sprutas väggarna regelbundet med vatten. På måndagen blev det extra dimmigt, då vattenånga också kom från Fortums arbete i Kvarngränd. Vattenbegjutningen av Havrekvarnen kommer att fortsätta vid behov under hela rivningsperioden. Det kommer fortfarande att damma en hel del vissa dagar, vattnet kan inte helt stoppa spridningen, även om den minskas. Dammet är helt ofarligt. Rivningen av Havrekvarnen ska vara klar till sommaren, och starten av återupp...

Rivningen av Havrekvarnen startar i slutet på januari

Kuab har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen för rivning och återuppbyggnad av Havrekvarnen. Rivningen ska påbörjas i slutet av januari och beräknas ta cirka sex månader. Vi räknar med att påbörja återuppbyggnaden efter sommaren 2018och att nya Havrekvarnen ska stå klar till sommaren 2020. Havrekvarnen ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor och färdigställdes 1928. Den är ett tidigt exempel på industrifunktionalism, där byggnadens funktion syns i formen istället för att döljas. Byggnaden har byggnadsminnesförklarats eftersom den anses ha ett högt kulturhistoriskt värde men är i mycket dåligt skick. ...

Det händer i Havrekvarnen

Många har undrat vad det är som händer i Havrekvarnen just nu. Fortfarande är det bara undersökningar och vissa förberedande arbeten som pågår, samtidigt som vi väntar på ett slutgiltigt besked från Länsstyrelsen. Så snart beslutet kommer startar arbetet på riktigt. Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad och ska restaureras, men eftersom den är i mycket dåligt skick kommer den till största delen att rivas. Sedan ska den byggas upp igen, till en exakt kopia av hur den såg ut när den var nybyggd. Vi räknar med att starta med arbeten inuti fastigheten under november-december. I början av nästa år kommer själva rivnin...