5 results for tag: Norra kajen


Det händer nu på Norra kajen

Pålningen på Kvarnholmens norra kaj är klar. Nu ska pålarna förankras i den befintliga kajen. Det görs etappvis under resten av året. Först schaktas marken upp ungefär en meter ner. För att komma åt armeringen i den befintliga kajen vattenbilas betongen. De nya pålarna fästs med armeringsjärn och gjuts fast i kajen. Betongen ska sedan härdas i ett par veckor, innan vägen schaktas igen och man kan börja återställa gatstenen. Arbete i fyra etapper För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har arbetet delats upp i etapper. I den första etappen, längst österut, pågår redan förstärkningsarbetet. Där kommer ...

Så fortsätter arbetet på Norra kajen

För att hålla tiden med störande arbete på Norra kajen så kort som möjligt kommer två pålkranar nu att börja arbeta parallellt längs den sträcka som är kvar att påla. Samtliga platser för besöksparkering på kajen är avstängda från tisdag den 23 april. P-platserna för rörelsehindrade, som kräver tillstånd, har flyttats tillfälligt till andra sidan av vägen. Besökare med bil hänvisas till Spisbrödsgaraget, där det finns gott om platser. Mjölnarvägen dras tillfälligt om närmare Qvarnen Tre Kronor. Närmast fasaden blir en passage för gående, som får avspärrningar mot bilarna. Gång- och cykelvägen längs ...

Nu har arbetet på Norra kajen startat

Ett område längst in på Mjölnarvägen, närmast vändplanen, har nu stängts av. Ett antal parkeringsplatser är tillfälligt avstängda så länge arbetet pågår, och trafiken kommer att ledas om närmare husen. Gång- och cykelvägen vid vattnet är öppen utom när pålningsarbetet pågår i området. Under nästa vecka, från måndag den 18 mars, stängs också ett område längre västerut på Mjölnarvägen av, vid trappan och basketplanen. Här måste ledningar som ligger under vägen grävas upp och flyttas innan pålningen kommer fram till den delen av kajen. Trafiken leds om närmare husen och trappan. Pålningen startar under ...

Renoveringen av Norra kajen startar

I mars startar renoveringen av Kvarnholmens norra kaj. Konstruktionen behöver kompletteras för att klara kraven i exploateringsavtalet på hållbarhet under mycket lång tid framåt. Kajen kommer att förstärkas med pålar, som borras ner i den bakre delen, ungefär mitt i Mjölnarvägen. Först ska gatstenen tas bort och marken schaktas ner till den befintliga konstruktionen. Sedan borras pålar ner i kajen och gjuts med betong, innan marken och gatan kan återställas. Arbete i fyra etapper För att påverka framkomligheten på Mjölnarvägen så lite som möjligt delas arbetet upp i fyra etapper. Man börjar längst österut, närmast ...

Renoveringsarbeten vid Norra kajen på Kvarnholmen

Kvarnholmens norra kaj byggdes under 2010-2011. Kvarnholmen Utveckling AB, Kuab, svarade för projektering och upphandling, som tyvärr har visat sig inte leva upp till alla krav i exploateringsavtalet. Det gäller främst kravet på att man ska kunna garantera konstruktionens hållbarhet under mycket lång tid framåt. Det har varit en lång process att komma fram till rätt åtgärder för att bristerna ska kunna korrigeras. Nu kommer Kuab att genomföra de förstärkningar som krävs för att hållbarhet ska kunna garanteras under så lång tid som avtalats. Bland annat ska pålarna som bär upp kajen kompletteras med fler, och pålar i vattnet ...