29 results for tag: störande arbeten


Norra kajen under början av juni

Måndag den 3 juni blir vattenbilningen i etapp 1 på Norra kajen klar och flyttar sedan vidare till etapp 2 (se bild). I etapp 1 fortsätter förstärkningen av kajen under juni med betongarbeten. Ytskiktet med gatsten börjar återställas i augusti, men innan semestern i juli kommer så mycket som möjligt av den delen av kajen att städas och göras tillgänglig för fotgängare och solbadare. Vattenbildningen flyttar Vattenbilningen fortsätter i etapp 2, och beräknas pågå omkring två veckor. Man vattenbilar för att ta fram armeringen i den befintliga kajen där de nya förstärkningspålarna ska förankras. För att skydda från ...

Sprängningar för nya skolan startar

Den 2 maj räknar nu man med att sprängningarna för den nya skolan och idrottshallen ska starta, något senare än vad som sagts tidigare. Det är Kvaliténa som ska bygga skola och idrottshall åt Ebba Braheskolan, på ytan mellan Stockholm Lighthouse och Disponentvillan. Förvarning om sprängning Signalerna före och efter en sprängning kan ibland vara svåra att höra inomhus, och vi vill påminna om att du kan få en förvarning inför varje sprängning på Kvarnholmen genom att anmäla dig till vår sms- och mejltjänst. För att delta skickar du ett mejl med ditt mobilnummer eller din mejladress till avisering@kmpkonsult.se. Skriv ...

Nu har arbetet på Norra kajen startat

Ett område längst in på Mjölnarvägen, närmast vändplanen, har nu stängts av. Ett antal parkeringsplatser är tillfälligt avstängda så länge arbetet pågår, och trafiken kommer att ledas om närmare husen. Gång- och cykelvägen vid vattnet är öppen utom när pålningsarbetet pågår i området. Under nästa vecka, från måndag den 18 mars, stängs också ett område längre västerut på Mjölnarvägen av, vid trappan och basketplanen. Här måste ledningar som ligger under vägen grävas upp och flyttas innan pålningen kommer fram till den delen av kajen. Trafiken leds om närmare husen och trappan. Pålningen startar under ...

Renoveringen av Norra kajen startar

I mars startar renoveringen av Kvarnholmens norra kaj. Konstruktionen behöver kompletteras för att klara kraven i exploateringsavtalet på hållbarhet under mycket lång tid framåt. Kajen kommer att förstärkas med pålar, som borras ner i den bakre delen, ungefär mitt i Mjölnarvägen. Först ska gatstenen tas bort och marken schaktas ner till den befintliga konstruktionen. Sedan borras pålar ner i kajen och gjuts med betong, innan marken och gatan kan återställas. Arbete i fyra etapper För att påverka framkomligheten på Mjölnarvägen så lite som möjligt delas arbetet upp i fyra etapper. Man börjar längst österut, närmast ...

Sprängningar startar för skolan och på Platån

Innan bygget av den nya skolan kan starta måste mer berg sprängas bort på platsen, som tidigare varit arbetsområde för bygget av Stockholm Lighthouse. Sprängningarna startar under vecka 10. Samtidigt börjar Peab också spränga för garage under kommande bostäder på Platån, mitt emot Bageriet vid Tre Kronors väg. Man räknar med att sprängningarna kommer att pågå fram till sommaren vid båda projekten. Inför alla sprängarbeten görs en riskanalys, så byggnader och andra anläggningar i närheten inte riskerar att skadas. Då räknar man fram vilka nivåer av vibrationer som kan tillåtas, och vibrationsmätare placeras ut. ...

Helgarbete vid Södra kajen

I helgen 2-3 februari kommer arbete att pågå vid bygget av Södra kajen, på södra sidan av Kvarnholmen. Det är vattenblästring av betongplattor, som av produktionstekniska skäl måste utföras på helgen. Det ska inte orsaka högt buller, men visst ljud kan höras. Arbetet på Södra kajen startar under fredag eftermiddag och avslutas under lördagen , med söndag som reservdag. Arbetstiden under helgen är 09.00 - 16.00.

Renoveringsarbeten vid Norra kajen på Kvarnholmen

Kvarnholmens norra kaj byggdes under 2010-2011. Kvarnholmen Utveckling AB, Kuab, svarade för projektering och upphandling, som tyvärr har visat sig inte leva upp till alla krav i exploateringsavtalet. Det gäller främst kravet på att man ska kunna garantera konstruktionens hållbarhet under mycket lång tid framåt. Det har varit en lång process att komma fram till rätt åtgärder för att bristerna ska kunna korrigeras. Nu kommer Kuab att genomföra de förstärkningar som krävs för att hållbarhet ska kunna garanteras under så lång tid som avtalats. Bland annat ska pålarna som bär upp kajen kompletteras med fler, och pålar i vattnet ...